Podrobné informácie a formuláre a žiadosti na vybavenie prípojky zemného plynu:

Noví IBV
Noví mimo domácnosť
KBV
Rozvojová zóna Priemyselny Park
Zmena IBV
Zmena mimo domácnosť